Ekonomi İçin Basit Dizayn Kuralları

BETONARME YAPILARDA EKONOMİ İÇİN BASİT DİZAYN KURALLARI 
 
Betonarme yapılar oldıukça ekonomik bir çözüm sunduğu halde bazı tedbirlerle daha ekonomik hale getirilebilir. 
 
1. Tek yapı sistemi seçin. Farklı yapı tiplerinin bir arada kullanımı proje maliyetlerini artırır. Farklı çerçeve sistemleri kalıp maliyetlerini ve taşıma masraflarını artırır . 
2. Mimari olarak görünen betonu tercih edin. Yüksek kalitede beton dökümü için kalıp ve bitirme işlemlerinin maliyeti kaplama maliyetinin çoğu zaman altındadır. 
3. Tüm çerçevelerin tek yönde olmasını sağlayın. Çerçevede yön değişikliği kalıpta değişikliklere gidilmesine ve çoğunlukla zaman kaybına neden olur. 
4. Kalıpları tekrar kullanacak şekilde yapınızı dizayn edin. 
5. Katlar arası kolon boylarını aynı tutun. Bu kattan kata değişmeyen kalıpların kullanılmasınını sağlar. 
6. Standard bir kolon boyutu seçin. Bu kolonlarda farklı beton sınıfı ve donatı alanı seçilerek sağlanabilir. Bu tek bir kolon kalıbının kullanılması sağlıyacak , döşeme ve kiriş kalıplarına uyumda varyasyonları en aza indirecektir. 
7. Katı en kısa boyutta tamamlayın. Katlar arası yükselik azaldıkça mekanik servis, merdiven ve bina dış kaplamasında tasarruf sağlanır 
8. Tüm döşeme ve kirişleri aynı boyutta seçin. Farklı kalıp uygulamaları ve payanda seçimi tasarruf edilecek beton ve donatının üzerinde olacaktır. 
9. Erken dayanımı yüksek beton kullanın. Bu kalıp alma ve proje süresini kısaltacaktır 
10. Kullanabileceğiniz en büyük donatı çapını kullanın 
11. Minimum donatı aralığından daha geniş aralığına sahip olmak için kirişleri daha geniş tutun. 
12. Özellikle kolonlarda yüksek dayanımlı beton kullanın. Yüksek dayanımılı beton kullanımı yapının tamamı boyuca aynı kolon boyutlarının kullanımına izin verir. 
13. Karışım dizaynı vermekten kaçının. Beton üreticisinin vereceğeniz performans kriterlerine göre en uygun karışımı hazırlamasına izin verin. 
14. Donatısı sık olan ve yerleştirme problemi yaşanan yerlerde kendiliğinden yerleşen beton kullanın. Bu sonradan tamir masraflarını azaltacaktır. 
15. Yerleştirmede zorluk yaşamamak ve kalıp söküldüğünde tamir masraflarından kaçınmak için maksimum agrega tane büyüklüğünü yapıdaki donatı aralıklarına göre sınırlayın. 
16. Beton kalite planı isteyin 
 
Betonarme Yapıların Avantajları: 
 
· hızlı yapım süresi; yerinde döküm beton hızlı bir başlangıç ve daha kısa yapım süresi sağlar. 
· Daha düşük kat yüksekliğinde yapılabilir(kiriş derinlikleri daha azdır) , yüksek yangın dayanımı vardır ve servis maliyetleri çok düşüktür. 
· Dizayn esnekliği, yapısal bütünlük , ses ve vibrasyon izolasyonu ve alt katlarda otopark imkanı beton yapılarla sağlanır 
· Yerel agrega ve yüksek fırın cürufu ve uçucukülün betonda kullanımıyla beton çevresel sorumluluğa sahip tüketicilerin tercihidir. 
· Beton kullanımında yerel iş gücünden faydalanarak ,yerel ekonomiye katkı sağlanmaktadır.